Társasági jog

Jogi szolgáltatásom elsősorban cégek társasági jogi ügyeire terjed ki a cégforma megválasztásától, annak megalapításán és módosításán át egészen a megszüntetéséig. E tevékenység körében vállalom a Társaság jogi okiratainak elkészítését, de akár a napi szintű működésben való közreműködést (pl. taggyűlés levezetését) is.

Mind az új cégeknél, mind a több éve prosperáló cégeknél elengedhetetlen, hogy a jogszabályi környezetet ismerje, azt követni tudja és a működését a fennálló körülményekhez optimalizálhassa. Ügyvédi szolgáltatásom a vállalkozásokat érintő valamennyi problémára nyújt megoldást, a cégjogi területen kívül, a munkajogi és a polgári jogi kérdésekben is.

A cégalapításhoz és az egyéb cégeljárásokhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatások:

  • Tanácsadás a megfelelő cégforma kiválasztásához.
  • Az egyedi igényeknek és a változó jogszabályi környezetnek megfelelő létesítő okirat készítése és ellenjegyzése.
  • A vezető tisztségviselők elfogadó nyilatkozatainak szerkesztése.
  • Aláírásminta szerkesztése és ellenjegyzése.
  • A székhelyhasználat jogszerűségét igazoló okirat elkészítése.
  • A létesítéshez vagy módosításhoz kapcsolódó legfőbb szervi döntések jegyzőkönyvbe foglalása.
  • A névhasználat jogszerűségének ellenőrzése.
  • A cégbírósági nyilvántartásba vételhez kapcsolódó adatlapok kitöltése és bírósági bejelentésük.
  • Az esetleges hiánypótlások teljesítése.
  • A végelszámoláshoz, csődeljáráshoz vagy felszámolási eljáráshoz szükséges beadványok elkészítése és ellenjegyzése, a társaság jogi képviselete.
Dr. Trenyisán Máté ügyvéd kép

Mottóm

Non progredi est regredi – Aki nem halad előre, az tulajdonképpen hátrál.