Egyéni és kollektív munkajog

Munkaviszonyt csak az Mt. hatálya alá tartozó munkáltatóval kötött munkaszerződéssel lehet létesíteni. Munkáltató bárki lehet, aki jogképes, de az állami szervek által létesített munkaviszonyok nem az Mt., hanem más törvények hatálya alá tartoznak (Kjt., Kttv.).  Az Mt. hatálya tehát elsősorban a magánmunkáltatókra, illetve az általuk létesített magánmunkaviszonyokra terjed ki, az Mt. tehát a magánszféra munkajogi kódexe.

Az Mt. egy olyan átfogó munkajogi kódex, amely magában foglalja a munkaviszonyra vonatkozó alapvető rendelkezéseket, de az individuális munkajogi szabályok mellett tartalmazza a kollektív munkajogi szabályokat is.

Az egyéni vagy individuális munkajog a munkáltató és a munkavállaló közötti munkaviszony szabályait jelenti (pl. munkaszerződés), míg a kollektív munkajog a munkáltató és a kollektív munkajogi szereplők – a munkáltató, a szakszervezet és az üzemi tanács – közötti munkaügyi kapcsolatokat szabályozza (pl. kollektív szerződés).

Ügyvédi tevékenységem legnagyobb részét a versenyszféra munkajoga körében felmerülő munkajogi ügyek teszik ki. E területen belül mindennel foglalkozom, ugyanis ez a személyes szakterületem mind önálló ügyvédként, mind az Ügyvédi Társulás tagjaként.

Ügyfeleim között túlsúlyban vannak a jogi személyek, de a munkáltatók és a szakszervezetek mellett munkavállalókat is gyakran képviselek, vagy adok a részükre jogi tanácsot. Az utóbbi időszakban számos szakszervezet vagy üzemi tanács is igénybe vette munkajogi szolgáltatásaimat. Az elmúlt időszakban több sztrájk jogi kereteinek meghatározásával és jogi koordinálásával is megbíztak.

A magánmunkajoghoz kapcsolódó leggyakoribb ügyvédi szolgáltatások:

  • Általános munkajogi tanácsadás munkáltatók, szakszervezetek vagy munkavállalók részére.
  • Munkajogi dokumentumok véleményezése, szerkesztése, készítése (pl. munkaszerződés, tanulmányi szerződés, versenytilalmi megállapodás, kollektív szerződés, munkáltatói szabályzatok, felmondások, azonnali hatályú felmondások stb.).
  • Képviselet munkajogi kártérítési ügyekben.
  • Képviselet munkajogi tárgyú vitában perben és peren kívül.
  • Cégek munkajogi átvilágítása és javaslatok tétele a jogrendszer adta lehetőségek leghatékonyabb megtalálásához.
  • Képviselet kollektív szerződés megkötésére irányuló tárgyalások során vagy sztrájk kapcsán.
Dr. Trenyisán Máté ügyvéd kép

Mottóm

Non progredi est regredi – Aki nem halad előre, az tulajdonképpen hátrál.