Kártérítési jog

Számos olyan tényállás merülhet fel, amelyből eredően valakit vagyoni vagy nem vagyoni károsodás ér. E károk megtérítésére a polgári jog, vagy ha a károsodás munkaviszonnyal összefüggő, akkor a munkajog fogalmaz meg szabályokat. Tudományos munkáim jelentős része foglalkozik a munkáltatói kárfelelősség témakörével, így e terület különösen kedves a számomra.

A kártérítésre való kötelezés első lépcsője mindig a kárfelelősség feltételeinek vizsgálata. Ezek hiányában ugyanis jogi felelősségről nem beszélhetünk. A polgári jog alapvetően két csoportja osztja a kártérítési felelősséget: deliktuális és kontraktuális felelősségre. A munkajog a munkáltató és a munkavállaló kártérítési felelősségét szabályozza, itt tehát a differenciálás alapja a kárt okozó alany.

Ügyvédi tevékenységem során polgári jogi és munkajogi kártérítési ügyekben működtem közre eljáró ügyvédként, mind perben, mind peren kívül a károkozóval vagy éppen a biztosítóval való egyeztetés során. Ezek a jogviták általában bonyolultak és időigényesek, így az igények sikeres érvényesítése megfelelő szakértelmet kíván.

Dr. Trenyisán Máté ügyvéd kép

Mottóm

Non progredi est regredi – Aki nem halad előre, az tulajdonképpen hátrál.