Főbb publikációk

Jogértelmezési kérdések a vezető tisztségviselő társasággal szembeni kártérítési felelősségének köréből. (Társszerző: Ferencz Jácint) In Pál Lajos (szerk.): A vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége, HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2017. 113-129. o.

A magánmunkáltató kártérítési felelőssége (kismonográfia), Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet, Budapest, 2020.

A munkavállalói közrehatás hatása a munkáltatói kárfelelősség terjedelmére. In Visegrád 15.0, A XV. Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett előadásai, Wolters Kluwer Kiadó, Budapest, 2018. 341-359. o.

A transznacionális szolidaritási sztrájk jogi lehetőségei a hazai és az uniós jog alapján. In Munkajog, Budapest, 2018/3. szám) 1-8. o.

Egy ítélet margójára – eltérési lehetőségek a vezető állású munkavállaló munkaszerződésében. In Munkajog, Budapest, 2019/2. szám) 55-61. o.

A munkáltatói utasítási jog természete és terjedelme, különös tekintettel a munkabeszüntetés ideje alatti utasítási jogra in Pál Lajos-Petrovics Zoltán (szerk.): Visegrád 16.0 – A XVI. Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett előadásai, Wolters Kluwer Kiadó, Budapest, 2019. 59-77. o.

Dr. Trenyisán Máté ügyvéd kép

Mottóm

Non progredi est regredi – Aki nem halad előre, az tulajdonképpen hátrál.