Jogi képviselet

Az új Pp. hatálybalépése óta a peres képviselet lényegesen összetettebb és komplikáltabb lett, mint korábban. Emiatt a perek száma is jelentősen visszaesett. Igaz ez az elsődleges szakterületemre, a munkajogra is.

Az osztott perszerkezetben a perfelvételi szak vált a hangsúlyossá, a per előkészítése meglehetősen nagy munkaráfordítást igényel, ugyanis a feleknek már e szakaszban, minden tényállítást és indokolást a legrészletesebben elő kell adni. Ez azt is magával hozta, hogy a pervitellel kapcsolatos feladatokkal együtt, az ügyvédi munkadíjak is megemelkedtek.

Mivel a szabályozás miatt a kis tárgyi súlyú ügyek is ugyanolyan nagy energiabefektetést igényelnek, ezért a költségek minimalizálása és a minél gyorsabb eredmény elérése érdekében az elsődleges cél mindig az egyezség kötése. Ügyfeleinket sosem bíztatjuk perindításra, csak ha már nem maradt más opció.

A perekkel összefüggésben nyújtott ügyvédi szolgáltatások:

  • Irattanulmányozás, konzultáció.
  • Perbeli stratégia kialakítása, rendelkezésre álló bizonyítékok értékelése.
  • Az írásbeli perfelvételi nyilatkozatok, azaz a keresetlevél, ellenkérelem, válasz, viszontválasz, viszontkereset, előkészítő iratok elkészítése és benyújtása.
  • Az eljárás során teljes körű írásbeli képviselet, ennek során valamennyi szükséges perbeli beadvány elkészítése és benyújtása. Ezek közül a legtipikusabbak: harmadik személyek perbehívása, ideiglenes intézkedés iránti kérelem benyújtása, jogorvoslati kérelmek benyújtása az elsőfokú eljárás során hozott nem érdemi határozatokkal szemben
  • Tárgyaláson történő teljes körű szóbeli képviselet.
  • Jogorvoslat esetén az ítélettel szemben fellebbezés benyújtása.
  • Jogerős döntéssel szemben felülvizsgálati vagy perújítási kérelem benyújtása.
Dr. Trenyisán Máté ügyvéd kép

Mottóm

Non progredi est regredi – Aki nem halad előre, az tulajdonképpen hátrál.