Ingatlanjog

A leggyakoribb tulajdonátruházó jogügylet az adásvétel és az ajándékozás. Bár a jogügylet a mindennapokban tömegesen fordul elő, sokszor láthatjuk, hogy egy ingatlan adásvételi szerződést is el lehet rontani.

E szerződés célja, hogy az alkalmas legyen a Felek akaratának kifejezésére és a tulajdonjog átszállásának biztosítására úgy, hogy a Feleknek ne jelentsen a szükségesnél nagyobb ügyleti kockázatot. E bizalmi követelményeket szem előtt tartva látom el ügyvédi tevékenységemet az ingatlanügyi ügyletek kapcsán.

Az ingatlan adásvételhez, ajándékozáshoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatások:

  • Tulajdoni lap lekérése.
  • Ügyfélazonosítás elvégzése belügyminisztériumi adatszolgáltatással.
  • Tanácsadás az optimális jogi konstrukciókról.
  • A szerződéstervezet egyeztetése a bankkal a hitel gördülékeny intézése érdekében.
  • A szerződés elkészítése és ellenjegyzése.
  • Bejegyzési engedély szerkesztése és ellenjegyzése.
  • Letéti igazolás kiállítása.
  • Ingatlannyilvántartási kérelmek elkészítése és földhivatali ügyintézés.
  • NAV adatlap elkészítése és benyújtása.
Dr. Trenyisán Máté ügyvéd kép

Mottóm

Non progredi est regredi – Aki nem halad előre, az tulajdonképpen hátrál.