Közszféra munkajoga

E körbe tartozik, minden olyan foglalkoztatási jogviszony, amelyet nem az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló és munkáltató létesít egymással. E körbe tartoznak különösen az alábbi jogviszonyok:

  • közalkalmazotti jogviszony,
  • közszolgálati jogviszony,
  • kormányzati szolgálati jogviszony,
  • hivatásos szolgálati jogviszony,
  • honvédelmi szolgálati jogviszony,
  • igazságügyi szolgálati jogviszony,
  • bírák és ügyészek szolgálati jogviszonya.

E területtel nagyon kevés szakember foglalkozik Magyarországon azok széttagoltsága, ám egyúttal összetettsége miatt. Mivel az egyetemen az oktatói karrierem kezdetétől tanítottam bizonyos szolgálati jogviszonyokat, így a szabályozás logikáját és rendszertanát jól ismerem. Ez az oka annak, hogy szívesen vállalok ilyen természetű munkajogi ügyeket is.

Az évek során számos hivatásos szervnél, sőt nemzetközi nyomozóhatóságnál szolgáló ügyfél is keresett munkajogi ügyével. A közigazgatásban dolgozók viszonylag gyakran keresnek munkajogi kérdéseikkel.

Dr. Trenyisán Máté ügyvéd kép

Mottóm

Non progredi est regredi – Aki nem halad előre, az tulajdonképpen hátrál.