Szerződések joga

A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó, joghatás kiváltására irányuló akaratnyilatkozata. A magyar jogban nincsen formakényszer, így nem csak a Ptk. által nevesített szerződéstípusok léteznek, hanem olyan szerződések is köthetők, amelyeket a Ptk. vagy egyéb jogszabályok nem rendeznek.

Mivel a magyar szerződési jog főszabály szerint diszpozitív, a Ptk. csak egyfajta iránytűként szolgál, a Felek akarata nagyfokú eltérést enged. Fontos azonban látni, hogy a magyar polgári jogban is vannak olyan kógens rendelkezések, amelytől a Felek sem térhetnek el.

Egy szerződés nem csak egy „papír”, hanem egy jogi okirat, amely csak akkor ér valamit, ha a Felek szabályoznak minden olyan helyzetet, amely a szerződés tárgyát illetően felmerülhet, ezáltal előre elkerülve a vitát és beárazva a vállalt kötelezettségek kockázatát. Ehhez azonban megfelelő szakmai segítségre van szükség.

Az alábbi listában azok a gyakori szerződéstípusok találhatóak, amelyeknek elkészítését vagy véleményezését vállalom. A lista nem kizárólagos, amennyiben nem találja itt az Ön által kötendő szerződést, érdeklődjön az elérhetőségeimen.

Általános polgári jogi szerződések:

  • adásvételi szerződés (ideértve az elővásárlást, visszavásárlást, opciós jogokat), ajándékozási szerződés, csere szerződés,
  • bérleti szerződés,
  • fuvarozási szerződés,
  • kölcsönszerződés,
  • közvetítői szerződés,
  • letéti szerződés,
  • megbízási szerződés,
  • vállalkozási szerződés.
Dr. Trenyisán Máté ügyvéd kép

Mottóm

Non progredi est regredi – Aki nem halad előre, az tulajdonképpen hátrál.